Föräldraråd

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att föräldraföreningar med lokala styrelser ska finnas på skolorna i kommunen, om intresse finns. En sådan möjlighet finns även för förskolorna.

På Laggets förskola har vi en mindre formell form av föräldrarepresentation. 

Föräldrarådet ska fungera som en kanal där vårdnadshavare kan göra sin röst hörd och verka för barnens bästa i frågor som rör Laggets förskola.

Föräldrarådet består av två representanter från varje avdelning. Föräldrarådet har en plats på anslagstavlor på avdelningarna där vi anslår aktuell information.

 Under åren har det bland annat varit

  • Aktivitetsdag - där vi samlades för att umgås och diskutera våra barns arbetsplats
  • Tankar på hur vi kan göra gården roligare för våra barn