Lokal styrelse/ föräldraförening

Brandstorps och Fagerhults föräldraförening
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att föräldraföreningar med lokala styrelser ska finnas på skolorna i kommunen, om intresse finns. En sådan möjlighet finns även för förskolorna.

Föräldraföreningen ska vara en länk mellan barnen, föräldrarna och skolan. Om du känner att det är något som skulle behöva utvecklas, förändras eller förbättras där ditt/dina barn är placerad, så hör av dig till oss i föreningen. Vi framför alla åsikter till den lokala styrelsen som består av rektor, lärarrepresentant, BUN-representant och föräldrar. Möte med lokala styrelsen hålls 2 gånger/termin. Föräldrar har genom föräldraföreningen stor möjlighet att påverka skolan och förskolorna.

Möte med lokala styrelsen hålls 2 gånger/termin. Föräldrar har genom föräldraföreningen stor möjlighet att påverka skolan och förskolorna.

Om du vill vara med och stötta föräldraföreningen är medlemsavgiften 50 kr/läsår och familj. Pengarna används till aktiviteter som julgransplundringar och vårfester, samt även till materiella saker till skolan och förskolorna.

Med vänlig hälsning
Brandstorps och Fagerhults föräldraförening