Föräldraråd

Föräldrarådet träffas två gånger per termin. Tillsammans med förskolechef diskuteras olika förslag och önskemål från föräldrar och personal. 

För förslag som på något sätt rör verksamheten, gården eller annat, finns en förslagslåda uppsatt. Protokoll finns i pärmar på avdelningarna så att alla kan ta del av innehållet.