Föräldraråd

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att föräldraföreningar med lokala styrelser ska finnas på skolorna i kommunen, om intresse finns. En sådan möjlighet finns även för förskolorna.

Föräldrarådet ska fungera som en kanal där föräldrar kan göra sin röst hörd och verka för barnens bästa i frågor som rör Bagaregatans förskola.

På Bagaregatans förskola har vi ett föräldraråd som består av föräldrarepresentanter, personalrepresentanter och representant från skolledningen.

Föräldrarådet har en plats på anslagstavlan mitt emot personalrummet där du kan läsa protokoll från tidigare träffar. Här finns också en förslagslåda där du som förälder är välkommen att lämna synpunkter och förslag på ämnen som bör tas upp vid nästa föräldraråd.